Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Bốn năm qua.

Nhanh quá, thời gian!
Ngày bố con tới tham quan trường học mới.
Bữa nay ngày bé ra trường.

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Ảnh.

Đường bờ biển Galveston - Texas.